Vi er blevet færdige med hall' en!
I den forbindelse har vi besluttet at omdøbe punktet: " Indbyggede skabe" til " Guldborghus' hall" oppe i menubjælken, hvor vi også afslører lidt om, hvad vi skal bruge den til.

Ugens forsidefoto viser det færdige nye vindue i vores kommende frivillig- og personalegarderobe, som var det rum, hvor vinduet faldt ud af rammen, midt under coronakrisen. (Førfotos indsat i højre side af billedet). Lokalplanen gælder for facaden ud mod gaden. Dette vindue vender væk fra gaden og er derfor ikke omfattet. Udover dette nye vindue, så har vi støbt en ny hvid sålbænk under det, som er mage til de originale 104 år gamle sålbænke i resten af huset. Tidligere sad der en række løstsiddende brune klinker som sålbænk. (Se foto 2 af de inddatte førfotos i højre side). Til sidst er muren blevet pudset op.

Vi har som noget nyt lavet en liste over færdigrenoverede rum under menupunktet:"Renovering." Her kan man se, at det næste rum, vi planlægger at gøre færdigt, netop er personalegarderoben. Vi kærer os om alle, der hjælper os, også i fremtiden. Derfor har vi besluttet, at denne sommer, hvor vi fortsat er lukket inde på grund af coronasmitterisikon, kommer til at gå med renovering af personalepauserummet, der også ligger bagudvendt mod vest, væk fra indblikket fra gaden. De 5 nuværende meget store gulv-til-loft 70'er vinduer i personalepauserummet, som er i lige så ringe stand, som det nu udskiftede vindue, og derfor også kan falde ud hvert øjeblik, det skal være, bliver derfor skiftet i sommer.


Der er kommet en afgørelse omkring vores facaderenoveringsplaner. Vi er færdige med forhandlingerne med facaderåd, kommunen, Slots- og Kulturstyresen, m fl. om nye gamle farver og former til fronten af huset, ligesom typen af vinduer i karnappen, der skal udskiftes til ud mod gaden, også er blevet besluttet. 1 lags sprossevinduer med kitfals, mv.udvendigt, og med termo i forsats på den indvendige side. Alle dele af afgørelsen har vi naturligvis tænkt os at følge, ellers var der ingen grund til at gå ind i forhandlingerne.


I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er husets i alt 24 vinduer, der ved vores indflytning trængte til udskiftning på grund af nedbrydning eller trængte til vedligehold/ renovering eller ikke stemmer overens med lokalplanen, absolut den største opgave. Pr 15. 5 2020 er status på vinduerne, at vi selv har renoveret 3 ud af 4 tagvinduer, der er placeret 9 meter over gadeplan, og at vi har udskiftet et råddent udfaldent 7o'-er helrudevindue på bagsiden af bygningen med et nyt sprossevindue i forbindelse med oppudsning af den del af bygningen.


Da det er en bevaringsværdig ejendom, vi har, er der af vidt forskellige årsager, afhængig af vinduets placering i huset og anvendelsen af det pågældende område i huset, mulighed for at søge fondsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne, men ikke dem alle, og det er langt fra sikkert, at man får et tilskud, når man søger.


Indtil videre ser renoveringsplanerne således ud:


ØSTMUREN:
Vi arbejder målrettet på at få skiftet vinduerne i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden i eftersommeren i løbet af august- september måned 2020. Vinduerne i karnappen er en del af vores nu godkendte facaderenoveringsplan, fordi de vender ud mod købstadsmiljøet. De er derfor omfattet af lokalplanen, hvorfor de skal specialfremstilles og udskiftes af en lokal tømrer, der har speciale i den slags. 1 fond er nu ansøgt om tilskud.

Hoveddøren i østmuren strider i alle henseender imod lokalplanen og skæmmer både huset og det omkringliggende købstadsmiljø. Den er fra 1970'erne, i en forkert hvid farve og udformning. Der er råd i den. Udskiftningen af den er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan. Afgørelsen efter vore forhandlinger med myndighederne er, at vi har fået lov til at isætte en passende mørkerød fyldningsdør af træ. Skiftes efter planen i 2020. Selvfinansieret udskiftning.

SYDMUREN:
Et lille 70'er helrudevindue i receptionen og et lille 70'er helrudevindue i udstillingsrummet planlægger vi at udskifte fra medio maj 2021. 1 anden fond er blevet ansøgt om tilskud tidligere i år til dette delrenoveringsprojekt. Resultat: Afslag på fondsmidler. Vi takker pænt for svaret og går videre.

VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:

70'er helrudevinduet, der faldt ud i starten af coronakrisen i det fremtidige personalegarderoberum, er nu blevet skiftet efter en næsten 1 1/2 måned lang og bidende kold fornøjelse, ( ugens forside fotos) for det kunne ikke lukkes, og vi bor jo og var isoleret i huset på ubestemt tid af corona-ristriktionerne. 5 graders varme om dagen og 0 grader om natten i hele huset midt i en tid, der i forvejen var rå. Det har vi selv skiftet til et sprossevindue ved selvfinansiering, ligesom udskiftingen af resten af de rådne vinduer på vestmuren (10 stk) sandsynligvis kommer til at ske ved selvfinansiering. Vestmuren ligger skjult set ude fra købstadsmiljøet, og er derfor IKKE omfattet af lokalplanen. Den er derfor IKKE med i facaderenoveringsaftalerne, så der er ikke de samme krav til vinduerne som på facaden ud mod vejen. Men vinduerne er utætte, 5 af dem befinder sig i det fremtidige personale - og frivillig-pauserum, så de 5 helrude vinduer fra 1970' erne skal skiftes snarest.

Vi ansøger kun 1 fond pr vinduesrenoveringsprojekt, da vinduerne er placeret forskelligt, udskiftes af forskellige årsager og til forskelligt anvendelsesformål. Derudover har vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start til afslutning, inden vi systematisk går videre til det næste renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for vores arbejde for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. Vi er overraskede over, at over 2000 unikke brugere på nuværende tidspunkt (26/4 2020) følger siden her så kort tid efter, at vi oprettede den.

For os er det en slags livsstil og hobby at gå og istandsætte og vedligeholde bevaringsværdige bygninger, idet vi er flyttet til Guldborgsund fra en bygning i Københavnsområdet, som også er blevet bevaringsværdig efter at vores nænsomme hænder har været i gang i en 5 års tid.

Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Vi ser frem til at holde den smuk, renovere og opdatere den, så den kommer til at følge lokalplanens retningslinier for bevaringsværdige bygninger. Renoveringsarbejdet, ude som inde, vil man komme til at kunne følge her på hjemmesiden.

Opgangstrappen og gelænderet er uden tvivl fra bygningens opførelse i 1916. Rendyrket Skønvirke. Virkeligt flot træhåndværk. Gelænderet er i 2 forskellige træsorter.