21/9 2020:
Midt i leveringen af i alt 21 montrer, 1 sofa og 2 lænestole fra et par auktionshuse i sidste uge, kom den længe ventede plante- og trælevering fra en planteskole til gårdhaven. Det er jo ikke nemt at planlægge noget som helst, når planteskolen ikke vil meddele, hvornår de kører ud, men trods alt en fin service, at de gør det.
Når der er gået 3-4 uger siden bestillingen, begynder man at undre sig over, hvor de bliver af. Men en meget god rettesnor er, at leveringen kommer 1-5 hverdage efter at pengene er trukket på kontoen. Det pynter bid for bid på blandt andet udsigten fra køkkenvinduet. Hjørnet i gårdhaven er pilespidsformet. Der er lige akkurat plads til vores sociale 2-mandsboble, som vi ifølge myndighederne nu igen rådes til at blive i på ubestemt tid...
En smuk udsigt er uvurderlig, når vi nu igen er nødt til at lukke os inde på matriklen på grund af den voldsomme spredning af Covid19.
Men vi har forberedt os godt på 2. Runde og indrettet os en dejlig lounge indenfor til at sidde og slappe af i, også har vi fået en masse montrer til udstillingssalen. Ingen af rummene er gjort helt færdige. Der mangler for eksempel stadig en væg og nogle døre, men så har vi lidt at arbejde med indenfor til vinter, mens kulde og corona raser udenfor i resten af samfundet .


År 2020 har været produktivt. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 7 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi starter selv på udvendigt at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.
Efteråret 2021: Kvistvindue udskiftes.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et kældervindue mangler fortsat indvendige og udvendige færdiggørelser på grund af manglende materialeleveringer og for tidlige leveringer af materialer til et skur.NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.