5/3 2021:

Vi har sadlet om igen- igen på grund af pandemien. Ventetiden på at få en indkaldelse til vaccination bruger vi på det store arbejde med at renovere det forreste rum ud mod vejen. Det er 8 gamle hårde lag tapet, der skal skrabes af denne væg, før vi kan sætte nyt tapet op. Så det er den ene af os beskæftiget med, mens den anden fremstiller flere vægpaneler til opsætning.

Det går vældigt langsomt, for vi har begge haft meget ondt i leddene og ryggene i denne vinter, oveni at vi altså nu stort set har været isoleret her i et år, fordi vi er blevet placeret i nogle af de såkaldte risikogrupper under pandemien.

Den næste udfordring bliver nok, at den ene af os vaccinationsmæssigt er i gruppe 5 og den anden er i gruppe 10, så vi bliver ikke løsladt samtidigt.


Vi var lige flyttet hertil, da pandemien startede, og har derfor ikke nået at skaffe os et lokalt netværk, så vi savner at være en del af nogle fællesskaber. Vi savner at se vores familie og kunne give vores familie nogle kram. Vi savner at blive krammet.For at bringe os selv lidt ovenpå psykisk, har vi besluttet at holde en stor fest for vores nærmeste familie, når dette mareridt er slut og alle de, der ønsker vaccinen, er blevet vaccineret, inklusive os selv.


Vi er derfor gået i gang med at istandsætte " balsalen " fortil for alvor. Vi kan grundet corona-nedlukningerne ikke få fat i det, vi skal bruge til at renovere den, så vi bygger og fremstiller selv byggeelementer og byggematerialerne til arbejdet ud af blandt andet genbrugstræ. Det tager lidt længere tid og er et stort arbejde. Det tager tid at skabe tingene fra bunden, så vi skal i gang nu for at kunne nå at blive færdige til om knapt et års tid. Indtil videre, er vi blevet færdige med de første 12 vægpaneler og har sat de 11 op.
Det sidste står på gulvet, fordi stikkontakten skal flyttes. Det skal vi have en elektriker til , og de tager ikke ud i private hjem hos folk i risikogrupperne pt, heller ikke selvom resten af samfundet er ved at åbne igen. Ikke uden, at det er noget akut, de skal lave, og flytning af en stikkontakt er ikke noget akut.
År 2020 har været produktivt. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 8 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi starter selv på udvendigt at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.
I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.
Stort kvistvindue: Planlagt udskiftning: forår- sommer 2021.
Vi bygger det april-maj 2021. Isætning i løbet af sommeren eller efteråret 2021.

1 kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt.
2 mere mangler at blive udskiftet. Næste kældervinduesudskiftning planlagt til foråret 2022.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.