20/10 2020:
Yes!, så er vi blevet helt færdig med renovering af husets høje sokkel hele vejen rundt om huset.
Vi fejrer også, at vi er blevet færdige med de udvendige afslutninger efter isætningen af et kældervindue, der ikke er synligt udefra købstadsmiljøet. Tidligere gik vinduesåbningen helt ned til jordoverfladen i det tidligere gruekedelrum, og den var dækket over med en indvendig masonitplade.

Med en opmuring på 30 cm forneden i hullet / soklen, har vi skybrudssikret huset, da grunden ligger lavt. Nu har vindueshullet samme størrelse og dimensioner som de andre kældervinduer på vestsiden af huset, og nu flintrer varmen ikke længere ud.

Vi er i gang med de indvendige afslutninger af vinduet, inden vi fortsætter på skuret.
Foran på fotoet ligger resten af byggematerialerne til skuret, der blev leveret så tidligt, og lå højt op over vinduesåbningen, at vi ikke kunne nå at gøre den færdig, før lægterne blev leveret til skuret, og der var ikke plads til dem andre steder.

Den kvindelige halvdel er stadig uarbejdsdygtig med bedstearmen, så arbejdet med at renovere en gammel loftroset og lave et loftsmaleri i receptionen er forsinket.

År 2020 har været produktivt. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 7 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi starter selv på udvendigt at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.
Efteråret 2021: Kvistvindue udskiftes.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et udskiftet kældervindue mangler fortsat indvendige færdiggørelser . Dem er vi i gang med.NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.