15/9 Det er gået op for os, at det snart bliver vinter, og at vi efter 10 måneder her stadig ikke har en indrettet stue at sidde og slappe af i . Det er vi lidt trætte af, så nu er det indendørs vinduesværksted blevet afviklet , og vi er gået i gang med at indrette en hyggelig lounge med vintersol.
Der er fortsat ingen af os, der er Rockefeller , så den ene af os har brugt sit opkøbertalent, været på møbelauktion og fået hammerslag på nogle møbler til loungen, som vi snart er færdige med. Nu, hun var derude, faldt hun lige over et læs lækre udstillingsmontrer til vores samling, som hun ikke kunne undvære, og som hun også fik hammerslag på, et ad gangen. Om kort tid får vi derfor 11 flotte udstillingsmontrer hjem, selvom vi ikke har fået sat en dør i ind til rummet. Nu kan vi så placere døren efter hvor montrerne skal stå.
De var et " Must have" , så nu er vi i gang med at renovere gulv, loft og vægge i udstillingsrummet i en matchende stil overalt.


År 2020 har været produktivt. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 7 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi starter selv på udvendigt at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.
Efteråret 2020: Kvistvindue udskiftes.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et kældervindue mangler fortsat indvendige og udvendige færdiggørelser på grund af manglende materialeleveringer og for tidlige leveringer af materialer til et skur.NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.