8/4 2022:
Eftersom det har været forår i flere måneder hos os, har vi nu officielt taget sommeren i brug. Det er muligt andre ikke kan , men vi, der har rendt rundt i 7 lag tykt tøj hele vinteren , fordi vi har været tvunget til at holde en indetemperatur på 15 grader, dels på grund af vore mange koldtrumsorkideer, dels på grund af energikrisen og de stigende varmepriser, dels på grund af 1lags vinduer og på grund af manglende isolering af 1 salen, vi er SÅ klar til at slukke helt for varmen, så vi kan fortsætte med at renovere og isolere vores hus. Jo koldere det er , jo mere motiverede er vi.
Vi rykker virkelig pt.... - sammen på 21m2, hvor vi både skal sove ,
spise og leve sammen i det næste 1/2år.

Resten af vores plads skal enten bruges til opbevaring af nye byggematerialer , værksteder eller er midlertidigt ubeboelig på grund af renoveringer.
Vi har fået solgt en masse af vore personlige møbler og ejendele og ryddet så meget op, at vi nu kan gå i gang en måned, før vi havde regnet med.

I får lov at kigge på vore dejlige 1 1/2 år gamle vinterblomstrende kirsebærtræer lidt endnu. De har nemlig allerede tiltrukket årets første humlebier, som kom den 3. Marts og årets første sommerfugl, en dagpåfugleøje, der kom på besøg d. 27 Marts.

Status på renoveringen af huset:


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør samt 9 vinduer og selv gennemrenoveret 16 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen) 15/4- 19/10 2021: Færdig!
10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden gennemrenoveret med blandt andet udskiftning af træværk i både de faste og gående rammer .Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
9 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 4 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.

Stort kvistvindue: skulle have været skiftet I det tidlige forår 2021. Men den totale nedlukning af samfundet fra dec 2020 og frem til foråret 2021 gjorde det umuligt på grund af manglende materialeleverancer og lukkede byggemarked. Vi kunne heller ikke finde de manglende materialer på brugtmarkederne.

Planlagt udskiftning : eftdrår 2022
Vi bygger det sommer 2022
Isætning efterår 2022

2020:.. 1stk kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt.

Maj 2022: 1 stk kældervindue er blevet udskiftet.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.