3/11 2023:

Yep, så har vi fået flyttet alle vore udgivelser over på denne hjemmeside!

Vi har valgt at gøre dem synlige nu, da man skal passe på ikke at åbne pandoras æske for hurtigt.

Nogle heromkring kunne jo få søndagskringlen galt i halsen, så vore tidligere kunstneriske meritter skal indtages i små doser.


I højre hjørne af denne hjemmeside finder du menuen vist med en vandrette streger.

Den trykker du på.


Vælg punktet:  "Om os"

Vælg punktet:  "Lisbet Lærke" , og derpå punktet:" Lisbet´s udgivelser" for at se hendes udgivelser. 

Vælg punktet: "Bent Voldby", og derpå punktet: "Bent´s udgivelser for at se Bents udgivelser.


Alle de udgivelser, hvor Lisbets Woven Heart Art er med, befinder sig stadig under menupunktet:

"Woven Heart Art Museum", som du trykker på, vælg derefter punktet: "Udgivelser" under dette.Kik gennem Strædet i Pandemihaven

Efterår 2023: Vindruer i pandemihaven

Nov 2023: Stokrose i Pandemihaven

Nov 2023: Bourgainvillea i Pandemihaven


Overflytningen af informationerne fra gallerioctopusart.dk til denne hjemmeside vil fortsætte henover efteråret og vinteren, så vi kan få fuldført vores nytårsforsæt.

Status på istandsættelse af huset:


Vi er færdige med den udvendige renovering af huset, anlæggelse af Pandemihaven / gårdhaven samt det nye udhus.


Indvendigt: Vi sover fortsat i de kommende udstillingslokaler, der ikke er istandsat. Hvis i så, hvordan vi lever, ville I nok korse jer,....- så det gør I ikke.... ihvert fald ikke endnu.... Vi lever i en tidslomme komfortmæssigt....


I forbindelse med energikrisen har vi besluttet at opprioritere energioptimering af vores hus, så vi kan holde varmen her. Denne proces kommer til at tage i hvert fald  indtil år 2024 med . Vi er igang med at isolere hele taget og på 1. sal .

Helbred:

Den ene af os trækkes stadig med nogle fysisk smertefulde meen og konsekvenser efter pandemien, .... - og nej vi har ikke haft Covid19, så det er ikke derfor, hun har det skidt. Vi har IKKE senfølger. De fysiske forværringer i livskvaliteten og funktionsniveauet skyldes udelukkende de politisk vedtagede nedprioriteringer under pandemien af de store patientgrupper, hun i forvejen tilhørte, hvor hun var nedprioriteret, fordi der skulle være plads til Covid19 patienterne i Sundhedsvæsenet. Hun kunne derfor som 600.000-700.000 andre kronikere ikke blive udredt, undersøgt, lindret og lægebehandlet. Det er galt overalt og ikke kun gået ud over hende, men der forventes formentligt en hel del mere af hende, når vi åbner her, end der forventes af andre syge mennesker i deres dagligdag, så hun har brug for mere tid til at komme sig, venter stadig på 1 ud af de i alt 8 udredninger i Sundhedsvæsenet, som hun ventede på ved år 2023s start. Der er fortsat store behandlingspunkler i Sundhedsvæsenet efter pandemien, og det er månedlange behandlinger, hun er i gang med og venter på, så vi er ikke klar til at åbne noget her endnu.

Del siden