10/7 2020:
1 1/2 dag med solskin, og vi har skyndt os at færdiggøre renoveringen af endnu et kældervindue på facaden mod vejen og det 4. og sidste tagvindue samt udskiftet vores hoveddør.... Vi blev overrasket af en omgang slagregn midt i sidstnævnte projekt men vindretningen gjorde, at regnen gik til 15 cm fra det store hul i huset, da vi havde fjernet den gamle dør og dørkarm, og den kvindelige halvdel af os sad i skrædderstilling og sleb og lakerede en fastmonteret delvist synlig metallægte i bunden af døråbningen, som vi på forhånd ikke kendte eksistensen af. Det blev en meget lang og kold dag, men det er jo de lange dages tid, så vi starede tidligt og nåede at montere både dørkarm, dør, justere den til og få sat en lås, dørgreb og en dørhammer på, inden natten faldt på. En god forberedelse er det halve arbejde, så vi havde alting klar , inden vi påbegyndte arbejdet tidligt om morgenen. Det er altid godt at have sat tid af til uforudsete ting undervejs.

Vi er dødtrætte!
Udmattede, og trænger faktisk til ferie, men det bliver der heller ikke mulighed for i år... - 5. år uden at komme på sommerferie, så vi kan snart ikke huske, hvad " ferie" er for noget.

Med det vejr, kan det ærligt talt også være lige meget, og med coronaen tilstede på de udenlandske feriedestinationer, er vi godt tilfredse med at blive hjemme!I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er de 36 vinduer, vi havde ved overtagelsen i nov 2019, der på grund af nedbrydning eller at de ikke stemmer overens med med lokalplanen, absolut den største opgave.
Pr 10. 7 2020 er status på vinduerne, at vi nu er færdig med at renovere alle 4 tagvinduer, der er placeret 9 meter over gadeplan.

Når vi tæller sammen har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør+ 4 vinduer og renoveret 6 vinduer.

Da det er en bevaringsværdig ejendom, vi har, er der muligheder for at søge fondsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne. Vi har desværre ikke været så heldige med vores fondsansøgninger til trods for, at vi og vores projekt på flere planer opfylder mange fondes kriterier for at kunne få hjælp, så vi, der er 55 år og 61 år, er tvunget til selv at lave og finansiere alt det dyre og hårde arbejde, i forbindelse med bevaringsværdien, hvis vi vil nå at kunne nyde livet lidt her i dette her liv.


Det, at tømrerfirmaet på karnappen mod gaden er taget fra opgaven grundet, at de ville sætte en moderne karnapløsning på og ikke fulgte vore godkendte tegninger, gør, at vi har været nødt til at revidere rækkefølgen af renoveringsopgaverne, da vi kun har vore egne hænder til at lave det hele. Så indtil videre ser renoveringsplanerne således ud:


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2020: Begge de 104 år gamle kældervinduer er færdigrenoveret. Vi starter selv på at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores nu godkendte facaderenoveringsplan, fordi de vender ud mod købstadsmiljøet. De er derfor omfattet af lokalplanen, hvorfor de skulle have været specialfremstillet og udskiftet af en lokal tømrer, der profilerer sig på at have speciale i den slags. For 3 uger siden fik vi at vide, at vinduesproducenten ikke ville bekræfte denne tømrers bestilling af vinduer, da tømreren ville foretage udskiftningen uden bærende hjørnestolper, og i stedet ville lade vinduerne bære taget på karnappen ud mod gaden Det vil sige, at tømreren har bestilt ud fra sine egne tegninger, der modsat de bygningstegninger, den kvindelige halvdel af os selv har lavet og fået godkendt af kommune og facaderåd, ændrer på karnappens udseende i en grad, så den ikke ville kunne godkendes efter renoveringen. Vi har derfor valgt at annullere samarbejdet med tømreren, da vi kun arbejder efter de godkendte tegninger. Disse manglende håndværkerhænder og nye vinduer og denne omprioritering af arbejdet betyder, at der i det nedennævnte også er sket ombytninger af rækkefølgen i renoveringerne og tidsplanerne. Noget udskydes, og noget andet skydes fremad.

Sommeren 2020: Hoveddøren i østmuren ud mod gaden er skiftet. ( ugens forsidefoto) Udskiftningen af den er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan. Mangler udvendige og indvendige afslutninger.

SYDMUREN:
Fremprioriteret delprojekt: Sommeren 2020: Et lille 70'er helrudevindue i receptionen og et lille 70'er helrudevindue i udstillingsrummet planlægger vi at udskifte til sprossevinduer, grundet nedbrydning af træet i rammerne. Det viser sig, at vi efter tilskæringen af de nedennævnte 5 store sprossevinduer til personalerummet på vestsiden har materialer nok til selv at kunne bygge disse 2 manglende vinduer til sydsiden af huset. Dette sikrer også, at vi har mulighed for at kunne komme videre med vore projekter indvendigt i huset til vinter.

VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:

1 vindue er skiftet, 10 mere mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning, 5 af dem befinder sig i det fremtidige personale - og frivillig-pauserum, så de 5 helrude vinduer fra 1970' erne skal skiftes. Status på denne del af udskiftningen på vestmuren:
Sommeren 2020: De 5 store nye tætte vnduer er blevet leveret men i helt forkerte mål. De er altfor store, så vi "klipper" dem til, spartler og lakerer dem, inden vi kan sætte dem i. Det kræver dog en meget større forberedelse, tilpasning til miljøet i gårdhaven, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor udskydes selve udskiftningen til sommeren 2021.

Sommer / efterår 2020: Et kældervindue til vestsiden, bagsiden af bygningen, er bestilt direkte hos producenten og er ved at blive fremstillet efter specialmål. Dette udskiftes, når vi har fået vinduet leveret.

Nordsiden af huset: Færdigrenoveret.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 

Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Vi ser frem til at holde den smuk, renovere og opdatere den, så den kommer til at følge lokalplanens retningslinier for bevaringsværdige bygninger. Renoveringsarbejdet, ude som inde, vil man komme til at kunne følge her på hjemmesiden.

Opgangstrappen og gelænderet er uden tvivl fra bygningens opførelse i 1916. Rendyrket Skønvirke. Virkeligt flot træhåndværk. Gelænderet er i 2 forskellige træsorter.