5/7 2020:
Tiden bare flyver afsted! ... Efter fælles færdiggørelse af afslutningerne på de 3 nye små vinduer på nordsiden af huset, er den mandlige 1/2 del af os nu gået igang med at "klippe" de store nye leverede vinduer til personalepauserummet på bagsiden af bygningen til, så vi kan gå videre med udskiftningerne der. Vi har ialt fået 9 nyproducerede vinduer leveret fra et vinduesrestlager, som aldrig har været monteret. Når vi er færdige med at klippe dem til, regner vi med at have vinduer nok i de rigtige mål, både til at bygge et nyt skur i stedet for det rådne skur, vi rev ned i december sidste år, men som skal være der iflg BBR, og til de 2 små vinduer på sydvæggen af huset, samt til de 5 store vinduer i personalerummet. Som du kan læse nedenfor, har vi jo måttet lave rækkefølgen om på vore renoveringsprojekter. Den kvindelige halvdel af os arbejder på gennemrenoverigen bevarelsen af nr 2 , 104 år gamle kældervindue mod gaden samt på renoveringen af det 4. og sidste tagvindue. Det også hende, der har gang i et langvarigt forsøg på at bevare et af vore 104 år gamle plankegulve i det kommende udstillingslokale efter et 8-10 år gammelt nedkæmpet tidligere boreblleangreb. Projekterne i vores renoveringsplan er p gr a et tømrerfirmas inkompetence og egenrådighed med hensyn til de nye bygningstegninger til facaderenoveringen blevet byttet om i forhold til den oprindelige plan. Hoveddøren er vi nu så færdig med, at vi kun mangler at sætte et dørgreb på bagsiden af den og hyre en låsesmed til at sætte en ny lås i, før vi kan udskifte den gamle hoveddør med vores egen, der opfylder kravene. ( foto) Det smukke udvendige dørgreb, er et vi har købt som genbrugsmaterialer, ca 100 år gammelt, , og som den kvindelige 1/2-del af os har gennemrenoveret, så det ser nyt ud. Det kommer oprindeligt inde fra den tidligere Centralpostbygning i Tietgensgade i København, som i denne uge er åbnet som hotel.
I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er der efter fyringen af tømmerfirmaet på udskiftningen af den bevaringsværdige karnap mod gaden, ikke længere kun 24 vinduer, vi selv skal udskifte / renovere, men ialt 36 vinduer på grund af nedbrydning eller at de ikke stemmer overens med med lokalplanen, absolut den største opgave. Pr 5.7 2020 er status på vinduerne, at vi selv har renoveret 3 ud af 4 tagvinduer, der er placeret 9 meter over gadeplan. Det sidste tagvindue er vi igang med. Vi har selv udskiftet 4 helrudevinduer, både termo- og enkeltlags i bygningen til sprossevinduer / koblede enkeltlags med kitfals og med termo i forsats, og at 1 koblet kældervindue på facaden ud mod vejen nu er renoveret færdigt både udvendigt og indvendigt.
Det næste kældervindue mod facaden er vi i gang med at gennemrenovere.
Det vil sige, at det er det 104 år gamle originale vindue, vi bevarer.

Da det er en bevaringsværdig ejendom, vi har, er der muligheder for at søge fondsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne. Vi har desværre ikke været så heldige med vores fondsansøgninger til trods for, at vi og vores projekt på flere planer opfylder mange fondes kriterier for at kunne få hjælp, så vi, der er 55 år og 61 år, er tvunget til selv at lave og finansiere alt det dyre og hårde arbejde, i forbindelse med bevaringsværdien, hvis vi vil nå at kunne nyde livet lidt her i dette her liv.


Det, at tømrerfirmaet på karnappen mod gaden er taget fra opgaven grundet, at de ville sætte en moderne karnapløsning på og ikke fulgte vore godkendte tegninger, gør, at vi har været nødt til at revidere rækkefølgen af renoveringsopgaverne, da vi kun har vore egne hænder til at lave det hele. Så indtil videre ser renoveringsplanerne således ud:


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2020: Når vi er færdige med kældervinduet, starter vi selv på at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores nu godkendte facaderenoveringsplan, fordi de vender ud mod købstadsmiljøet. De er derfor omfattet af lokalplanen, hvorfor de skulle have været specialfremstillet og udskiftet af en lokal tømrer, der profilerer sig på at have speciale i den slags. Forleden fik vi at vide, at vinduesproducenten ikke ville bekræfte denne tømrers bestilling af vinduer, da tømreren ville foretage udskiftningen uden bærende hjørnestolper, og i stedet ville lade vinduerne bære taget på karnappen ud mod gaden Det vil sige, at tømreren har bestilt ud fra sine egne tegninger, der modsat de bygningstegninger, den kvindelige halvdel af os selv har lavet og fået godkendt af kommune og facaderåd, ændrer på karnappens udseende i en grad, så den ikke ville kunne godkendes efter renoveringen. Vi har derfor valgt at annullere samarbejdet med tømreren, da vi kun arbejder efter de godkendte tegninger. Disse manglende håndværkerhænder og nye vinduer og denne omprioritering af arbejdet betyder, at der i det nedennævnte også er sket ombytninger af rækkefølgen i renoveringerne og tidsplanerne. Noget udskydes, og noget andet skydes fremad.

Sommeren 2020: Den nuværende hoveddør i østmuren ud mod gaden strider i alle henseender imod lokalplanen og skæmmer både huset og det omkringliggende købstadsmiljø. Den er fra 1970'erne, i en forkert hvid farve og udformning. Der er råd i den. Udskiftningen af den er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan. Afgørelsen efter vore forhandlinger med myndighederne er, at vi har fået lov til at isætte en passende mørkerød fyldningsdør af træ. Vi er blevet færdige med fremstillingen af den (Ugens forsidefoto)

SYDMUREN:
Fremprioriteret delprojekt: Sommeren 2020: Et lille 70'er helrudevindue i receptionen og et lille 70'er helrudevindue i udstillingsrummet planlægger vi at udskifte til sprossevinduer, grundet nedbrydning af træet i rammerne. Det viser sig, at vi efter tilskæringen af de nedennævnte 5 store sprossevinduer til personalerummet på vestsiden har materialer nok til selv at kunne bygge disse 2 manglende vinduer til sydsiden af huset. Dette sikrer også, at vi har mulighed for at kunne komme videre med vore projekter indvendigt i huset til vinter.

VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:

1 vindue er skiftet, 10 mere mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning, 5 af dem befinder sig i det fremtidige personale - og frivillig-pauserum, så de 5 helrude vinduer fra 1970' erne skal skiftes. Status på denne del af udskiftningen på vestmuren:
Sommeren 2020: De 5 store nye tætte vnduer er blevet leveret men i helt forkerte mål. De er altfor store, så vi "klipper" dem til, spartler og lakerer dem, inden vi kan sætte dem i. Det kræver dog en meget større forberedelse, tilpasning til miljøet i gårdhaven, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor udskydes selve udskiftningen til sommeren 2021.

Sommer / efterår 2020: Et kældervindue til vestsiden, bagsiden af bygningen, er bestilt direkte hos producenten og er ved at blive fremstillet efter specialmål. Dette udskiftes, når vi har fået vinduet leveret.

Nordsiden af huset: Færdigrenoveret.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. Vi er overraskede over, at over 2000 unikke brugere på nuværende tidspunkt (26/4 2020) følger siden her så kort tid efter, at vi oprettede den.

 

Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Vi ser frem til at holde den smuk, renovere og opdatere den, så den kommer til at følge lokalplanens retningslinier for bevaringsværdige bygninger. Renoveringsarbejdet, ude som inde, vil man komme til at kunne følge her på hjemmesiden.

Opgangstrappen og gelænderet er uden tvivl fra bygningens opførelse i 1916. Rendyrket Skønvirke. Virkeligt flot træhåndværk. Gelænderet er i 2 forskellige træsorter.