7/8 2020:
Det går bare derudaf!
I den forløbne uge har vi lavet både de udvendige og de indvendige afslutninger færdig på de 2 vinduer, vi skiftede i sidste uge på sydsiden af huset, som nu er helt færdigrenoveret.
Vi har i denne uge fået endnu 2 vinduer hjem. 1 helt nyt til kælderen, som vi sætter i lige nu, faktisk, samtidigt med, at vi stormflodssikrer. Det andet vindue, er et vi skal klippe til og bruge på facaden ud mod vejen. Det har aldrig været monteret i et hus, men har stået i mange år på et restlager, så det skal lige igennem en grundig rengøring og lettere renovering, før vi kan begynde at dele det i 2 til et par kvistvinduer.
I ventetiden på vinduerne, har den ene af os gravet en drænrende langs et nyt hegn, vi har sat op, mens den anden reparerer loftsrosetten og nedrenser og maler loftet i det forreste rum ud mod gaden, receptionen.
I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er de 36 vinduer, vi havde ved overtagelsen i nov 2019, der på grund af nedbrydning eller at de ikke stemmer overens med med lokalplanen, absolut den største opgave.

Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 6 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2020: Vi starter selv på at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan. Opgaven trækker nok henover sommeren 2021 .


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. 5 store nye tætte vnduer er blevet leveret men i helt forkerte mål. De er altfor store, så vi har klippet dem til, spartlet og lakeret dem, inden vi kan sætte dem i. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et nyt kældervindue er leveret direkte fra producenten efter specialmål og ved at blive sat i .

NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.