1/8 2020:
I denne uge har vi skiftet begge de 2 nedbrudte og utætte vinduer på sydsiden af huset ud med 2 nye vinduer, vi selv har fremstillet ud af resterne, som vi har klippet fra nogle vinduer, vi skal bruge et andet sted i huset. Begge de nye vinduer er sat i hhv receptionen og et kommende udstillingslokale . Vi er færdige med de udvendige afslutninger på det viste vindue (foto) og igang med de udvendige afslutninger på det andet vindue. De indvendige afslutninger er vi i gang med på det ene af vinduerne, mens vi ikke er startet på dem endnu på det andet. Hoveddøren blev helt færdig i denne uge, også med de indvendige afslutninger .
I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er de 36 vinduer, vi havde ved overtagelsen i nov 2019, der på grund af nedbrydning eller at de ikke stemmer overens med med lokalplanen, absolut den største opgave.

Når vi tæller sammen har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 6 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2020: Vi starter selv på at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.


SYDMUREN:
2 Helrudevinduer udskiftet med sprossevinduer. Udvendige og indvendige afslutninger udestår.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. 5 store nye tætte vnduer er blevet leveret men i helt forkerte mål. De er altfor store, så vi har klippet dem til, spartlet og lakeret dem, inden vi kan sætte dem i. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et kældervindue er bestilt direkte hos producenten efter specialmål
og bliver leveret i den kommende uge. Dette udskiftes, når vi har fået vinduet leveret.

NORDMUREN: Færdigrenoveret indtil videre.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.