28/5 2020:
Det er blevet sommer siden sidst!
Et signal til for alvor at dyrke udelivet. Vi arbejder i vore værksteder i den lille gårdhave så meget som muligt. En af salene, den forrest ud mod gaden, receptionen, er blevet omdannet til malerværksted til renovering af døre, indvendige rumopdelere og ombygning af planløsningen indvendigt, hvor det er rart at kunne lukke døren. Vi kan lade vinduerne stå åbne, lade de store ting tørre op, mens vi laver noget andet et andet sted i huset.
Det er også den, hvor der er en karnap mod gaden, der trænger voldsomt til en udskiftning, og hvor vi har fået lov at udskifte fra enkeltlags med kitfals til enkeltlag med kitfals og med termo i forsats. Denne opgave kræver specialhåndværkere med speciale i at bevare originale købstadskarnapper, den er ikke sat i værk endnu.


I den forløbne uge, har vi skiftet vores 2. vindue i Guldborghus, et kældervindue. Det næste vindue, vi forbereder at skifte, bliver det lille kolde 1-lagsvindue, der sidder i vores gæstetoilet, som ligger i umiddelbar tilknytning til hall´en. Det er meget utæt, en frysende kold oplevelse, selv i en varm vinter, hvor vi var nødt til at sætte en flamingoplade op, for ikke at få frosset de ædlere dele. Vinduet er på nordsiden af huset, synligt fra købstadsmiljøet, hvorfor vi har indkøbt et 1-lags med kitfals og termo i fortsatsrammen til formålet. Det bliver mage til det, der sidder ved siden af på nordmuren, et der sidder i hall´en, som på nuværende tidspunkt også er 1-lags. Også dette nye lille vindue har vi fået hjem. Opsætningen af dem begge afventer færdiggørelsen af detaljer indvendigt i personalegarderoben.
I forhold til det samlede renoveringsbehov, så er husets i alt 24 vinduer, der ved vores indflytning trængte til udskiftning på grund af nedbrydning eller trængte til vedligehold/ renovering eller ikke stemmer overens med lokalplanen, absolut den største opgave. Pr 28. 5 2020 er status på vinduerne, at vi selv har renoveret 3 ud af 4 tagvinduer, der er placeret 9 meter over gadeplan, og at vi selv har udskiftet 2 helrudevinduer i bygningen med sprossevinduer.


Da det er en bevaringsværdig ejendom, vi har, er der af vidt forskellige årsager, afhængig af vinduets placering i huset og anvendelsen af det pågældende område i huset, mulighed for at søge fondsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne, men ikke dem alle, og det er langt fra sikkert, at man får et tilskud, når man søger.


Indtil videre ser renoveringsplanerne således ud:


ØSTMUREN:
Vi arbejder målrettet på at få skiftet vinduerne i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden i eftersommeren i løbet af august- september måned 2020. Vinduerne i karnappen er en del af vores nu godkendte facaderenoveringsplan, fordi de vender ud mod købstadsmiljøet. De er derfor omfattet af lokalplanen, hvorfor de skal specialfremstilles og udskiftes af en lokal tømrer, der har speciale i den slags. 1 fond er nu ansøgt om tilskud.

Hoveddøren i østmuren strider i alle henseender imod lokalplanen og skæmmer både huset og det omkringliggende købstadsmiljø. Den er fra 1970'erne, i en forkert hvid farve og udformning. Der er råd i den. Udskiftningen af den er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan. Afgørelsen efter vore forhandlinger med myndighederne er, at vi har fået lov til at isætte en passende mørkerød fyldningsdør af træ. Skiftes efter planen i 2020. Selvfinansieret udskiftning. Vi laver den selv.

SYDMUREN:
Et lille 70'er helrudevindue i receptionen og et lille 70'er helrudevindue i udstillingsrummet planlægger vi at udskifte fra medio maj 2021. Sponsorer søges.

VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:

1 vindue skiftet, 10 more to go. Vestmuren ligger skjult set ude fra købstadsmiljøet, og er derfor IKKE omfattet af lokalplanen. Den er derfor IKKE med i facaderenoveringsaftalerne, så der er ikke de samme krav til vinduerne som på facaden ud mod vejen. Men vinduerne er utætte, 5 af dem befinder sig i det fremtidige personale - og frivillig-pauserum, så de 5 helrude vinduer fra 1970' erne skal skiftes og helst i denne sommer, for vi føler ikke, at vi kan byde frivillige at skulle arbejde i træk og kulde.

Vi ansøger kun 1 fond pr vinduesrenoveringsprojekt, da vinduerne er placeret forskelligt, udskiftes af forskellige årsager og til forskelligt anvendelsesformål. Derudover har vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start til afslutning, inden vi systematisk går videre til det næste renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for vores arbejde for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en byggetomt.
Forsidefotoet er fra vores dørværksted i receptionen, hvor den kvindelige halvdel af os laver døren i julerød, og den mandlige halvdel af os har fremstillet karmen. Begge dele skal males og hærdes op, både indvendigt og udvendigt, før nøgleblik og håndtag kan sættes på og døren kan sættes i.
God Pinse!

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. Vi er overraskede over, at over 2000 unikke brugere på nuværende tidspunkt (26/4 2020) følger siden her så kort tid efter, at vi oprettede den.

 

Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Vi ser frem til at holde den smuk, renovere og opdatere den, så den kommer til at følge lokalplanens retningslinier for bevaringsværdige bygninger. Renoveringsarbejdet, ude som inde, vil man komme til at kunne følge her på hjemmesiden.

Opgangstrappen og gelænderet er uden tvivl fra bygningens opførelse i 1916. Rendyrket Skønvirke. Virkeligt flot træhåndværk. Gelænderet er i 2 forskellige træsorter.