6/9 2021:

Fra august og hele efteråret 2021 videreformidler vi så mange som muligt af de store planter, luftrensere, bonsaitræer, mv, som vi reddede fra et coronaramt og nedlukket gartneri sidste vinter. De er kommet sig godt, mange af dem er blevet dobbelt så store og sunde som ved modtagelsen d 30/12 2020. De trives og skal derfor videre ud i nye hjem. Folk tager gerne fra København og hertil for at hente vore smukke planter, de snupper sig gerne en tur på caféerne i byen. Det er virkeligt dejligt at kunne glæde andre mennesker på denne meningsfulde måde. Tak for alle besøgene og velkommen til denne hjemmeside og vores skønne ø.


Ugens foto viser 2 stk store Scindapsus aureus - Epipremnum aureum - Pothos N'Joy, som er en fremragende og smuk luftrenser, en lidt skrøbelig skyggeplante, der oprindeligt kommer fra Fransk Polynesien. De ankom hertil i kritisk tilstand , i frostvejr og uden krukker sidste vinter. En del af dem gik til, kunne ikke klare den hårde medfart. Planten kan slet ikke købes i butikkerne her i byen /på Sydhavsøerne, så disse 2 velvoksne eksemplarer på hver 50cm x 50cm i pottemål fik et kærligt og nyt hjem lokalt her i byen efter først at være bragt i trivsel af os. Også 1000 tak for besøget til jer. Dejligt at møde nye mennesker fra lokalområdet.


Videreformidlingen giver os plads til endnu et covid19 relateret plant rescue i det vi i et stykke tid har taget imod nogle store koldtrumsorkideer , plejekrævende og sværttilpasselige cymbidiummmer, der kommer fra dødsboet efter en samler i Tyskland, som døde af virussen I februar i år.

De stiller særlige krav til pasning, planlægning af vandingerne, fugtighed, temperaturer, mv for at kunne komme i blomst hele vinteren, men vi håber på at det lykkes, og at vi kan holde liv i dem, give dem et nyt liv her i vores oase, og gøre dem til en permanent smuk og magisk del af dette sted. Dem, vi allerede har modtaget har det helt forrygende i dette kolde efterår. De skal nemlig være udenfor om sommeren og tages ind før frosten.Status på renoveringen af huset:


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør , 8 vinduer og selv gennemrenoveret 12 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
April-oktober 2021: Vi gennemrenoverer selv de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.

Arbejdet er påbegyndt som planlagt i april 2021, og det skrider langsomt, men planmæssigt fremad.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.

Stort kvistvindue: skulle have været skiftet I det tidlige forår 2021. Men den totale nedlukning af samfundet fra dec 2020 og frem til foråret 2021 gjorde det umuligt på grund af manglende materialeleverancer og lukkede byggemarked. Vi kunne heller ikke finde de manglende materialer på brugtmarkederne.

Planlagt udskiftning ?
Vi bygger det ?
Isætning ?


1 kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt. 1 mere mangler at blive udskiftet. Næste kældervinduesudskiftning planlagt til foråret 2022.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.