22/11 2020:
Det er blevet koldere, så noget af renoverindsarbejdet har vi flyttet indenfor igen. Det drejer sig om for-renovering af originale gamle vinduesvridere i messing, inden de kan bruges i selve bygningsrenoveringen. Den mandlige halvdel af os bygger stadig bindingsværk på gode dage udenfor, mens konen i huset har travlt med at formere bunddækkeplanter og drive de 11 sidst leverede buske og træer i trivsel, inden nattefrosten kommer. 1/2 af det nye bindingsværksskur har nu fået tagplader på, men mangler lidt opmuring af tavlerne. Murstenene til arbejdet er genbrugssten, som skal skæres til individuelt, før de kan bruges til at bygge med, da de er bredere end stokkene i bindingsværket.

På dage med dårligt vejr arbejder vi indenfor.
Mandlig halvdel er indendøre i gang med en del hængepartier (det- kan- vi-altid-gøre-når-vi-får-tid-ting) . Afslutninger, mv . Lige sat et stykke af den manglende væg op mellem 2 sale, en varmegennemtrænglig stor genbrugs- og tidligere vinduesskodde, som den kvindelige halvdel har istandsat til formålet, da der kun er en radiator i den ene sal. Her bygger vi den sammen på hver side af væggen med et par af de 21 brugte montrer, vi købte på auktion i september. De i alt 16 hammerslag kommer til at udgøre et lækkert udstillingsmiljø til vores private samling, men kun , hvis afslutningerne ser ordentlige ud overalt, så nu bestiller vi afslutningsmaterialer til skillevæggen og venter på, at hun færdigrenoverer den store skodde til den anden side af vitrineskillevæggen.

Der går lidt tid, før hun kommer igang med at renovere den, for lige nu fremstiller hun et kvistvindue, renoverer og finisher det til den godkendte facaderenovering på fronten af huset.


Det bygger vi ud af et meget stort FROVIN vindue, (foto øverst til venstre på collagen herover) , som producenten ellers ville skulle smide ud, selvom det ikke fejler noget. Et stort restlagervindue, der aldrig har været monteret i et hus og derfor er fint i træværket. Det er muligvis et tidligere messe- eller demonstrationsvindue.

Vi har klippet det over i 2 dele, og den kvindelige halvdel af os er så ved at renovere og klargøre det lille vindue til kvisten i fronten af huset, så vi opfylder lokalplanen og kan bevare / forbedre bevaringsværdien, mens den mandlige halvdel ombygger den store og underste del af sprossevinduet med kitfals og termoruder i koblede rammer, så det kan blive sat i vores anden kvist på vestsiden af huset, der sidder så højt, at også dette nuværende 1970'er termo-helrudevindue kan ses helt ovre fra købstadsmiljøet i gaden, der ligger parallelt med vores.


Det er et meget stort arbejde at bygge vinduer om. Vi har tidligere nævnt, at vi ved indflytningen for 1 år siden havde ca 36 vinduer, der trængte til renovering/ udskiftning, og vi har desværre stadig ikke fået tildelt fondsmidler til renoveringsprojektet, således som andre med bevaringsværdige bygninger får. Så vi kan ikke bare få specialfremstillet vinduerne og hyre ekstra hænder til at hjælpe os med at sætte dem i kvistene, som vi har tænkt os at isolere indefra, nu vi er i gang. I øvrigt, så er det spild af gode ressourcer, når vinduesproducenterne smider nyproducerede vinduer med specialmål ud, bare fordi de har stået i nogle år og samlet støv indendørs på et lager. Men der er ikke så mange kunder, der kan bruge dem til deres hus og heller ikke ret mange andre end os, der kan bygge dem om, så de kan bruge dem, så vi har købt flere restlagervinduer hjem til gode priser.


Den ene kvist ville koste ca 30 000kr at få gennemrenoveret og den anden ville koste ca 50.000kr at få renoveret med nye specialbyggede vinduer, nye inddækninger, isolering og isat af andre håndværkere, så vi kunne komme til at opfylde lokalplanen.


Den kvindelige halvdel af os har indkøbt det store fine restlagersprossevindue for 1650kr inkl moms.

Vi ønsker ikke at stifte gæld for at opfylde lokalplanen eller optage lån i huset til renoveringen. Det er et krav fra kommunen, at de nuværende termovinduer skal skiftes til 1-lags med kitfals på ydersiden, så vi kan må knokle, klippe det store vindue til, renovere delene, genbruge og bygge dem sammen på en anden måde og lave den sidste finish på det, så de 2 vinduer til kvistene kommer til at se helt nye ud. Til gengæld er det så betalt, når det er færdigt.

Vores arbejde med byggeriet af de nye vinduer og renoveringen af kvistene kan du følge med i på undersiden "Udendørs renovering".

Grundet pladsmangel på denne underside, har vi flyttet fotoserier, mv af vores færdige renoveringer af nordsiden og sydsiden af huset over på en selvstændig underside, "Siderne af huset."

År 2020 har været produktivt. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1 hoveddør , 7 vinduer og renoveret 6 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi starter selv på udvendigt at gennemrenovere de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.
Efteråret 2021: Kvistvindue udskiftes.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2021.

Et kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt.NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.