16/10 2021:

Vi er snart færdige med et af dette års store projekter!
Gennemrenovering af alle 10 stk 1-lags med kitfals på østsiden af huset i en karnap ud mod gaden. Ved "gennemrenovering " forstås afrensning af maling, fjernelse af blødt og råddent træværk i helt op til 7 steder i hvert vindue i både de faste og gående rammer , individuel tilskæring , tilpasning og isætning af nye træstykker, utallige spartlinger , slibninger, derpå 7-8 tynde lag maling med slibninger imellem, for at få dem til at stå helt skarpt.

Vi har udført dette arbejde selv siden april i år, da det sidste år viste sig, at det håndværkerfirma, som vi bestilte til at udskifte alle vinduerne i karnappen med nye vinduer, der var præcis mage til de gamle, havde valgt ikke at følge ordren og de tegninger, som bygherren på facaderenoveringsprojektet, den kvindelige halvdel af os, havde lavet og forhandlet på plads med kommune, facaderåd og Slots- og Kulturstyrelsen for at følge lokalplanen og bevaringsdeklarationerne på bygningen.

Pludseligt ringede vinduesfabrikken og spurgte, om det kunne have sin rigtighed, at der skulle en moderne glaskarnap med termovinduer og uden de bærende stolper i hjørnerne på et bevaringsværdigt hus ud mod gaden?

Vi må ikke ændre på vinduernes størrelse og på karnappens udseende og arkitektur, så det kunne der naturligvis ikke blive tale om. Bygherren afbestilte øjeblikkeligt vinduerne hos fabrikanten og satte håndværkerfirmaet fra opgaven, da de som professionelle tømrere åbenbart ikke kunne løfte den .

I mellemtiden havde vi selv gennemrenoveret de 2 kældervinduer på fronten, og vi brugte efterfølgende vores isolation under pandeminedlukningerne sidste vinter til at fordybe os i, dygtiggøre os ved at læse os til og tage onlinekurser i, hvordan vi selv kunne udskifte træværket I karnappen og lave en flot og gennemført finish på vinduerne. Projektet har forsinket os mindst 1 år med de andre spændende ting, vi gerne vil lave her senere, men så er resultatet mildt sagt også blevet så lækkert, at andre husejere i området er begyndt at spørge, om vi ikke lige har et hul i kalenderen, for så har de lige et hus, vi kan fortsætte på....

Men dette er jo ikke en filmkulisse, facaden er jo en del af et 218m2 værdigt trængende hus, vores bolig, der ligger omme bagved portene, der stadig trænger til en lignende overhaling indenfor. Bagsiden af huset ligner stadig klondyke, så vi arbejder kun på vores eget hus.
Bagefter skal vi bruge tiden på noget sjovere, for eksempel ud at have os et mere udbygget socialt liv i området, for det har vi ikke haft overskuddet til og mulighederne for at skabe os under pandemien. Vi kunne godt tænke os at bruge de kommende somre på noget andet end det hårde og beskidte manuelle arbejde med at renovere gamle vinduer, og den kvindelige halvdel af os har fået konstateret hofteartrose på begge hofter undervejs i dette arbejde. Hun må ikke / kan ikke længere foretage de tunge løft og skæve arbejdsstillinger, som dette arbejde kræver, så det må desværre blive et " nej" herfra. I kan selv gå i gang med jeres egne vinduer, for når vi kan, så kan I andre også.
Status på renoveringen af huset:


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør samt 8 vinduer og selv gennemrenoveret 16 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen) 15/4- 19/10 2021: Færdig!
10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden gennemrenoveret med blandt andet udskiftning af træværk i både de faste og gående rammer .Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.

Stort kvistvindue: skulle have været skiftet I det tidlige forår 2021. Men den totale nedlukning af samfundet fra dec 2020 og frem til foråret 2021 gjorde det umuligt på grund af manglende materialeleverancer og lukkede byggemarked. Vi kunne heller ikke finde de manglende materialer på brugtmarkederne.

Planlagt udskiftning ?
Vi bygger det ?
Isætning ?


1 kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt. 1 mere mangler at blive udskiftet. Næste kældervinduesudskiftning planlagt til foråret 2022.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.