12/8 2022:

Vi bygger bindingsværk!

Da vi for 2 1/2 år siden købte et pudset murstenshus, lå det ikke ligefrem i kortene, at vi skulle til at udskifte bindingsværk i en stor karnap på bagsiden af huset. Vi troede, vi kunne nøjes med at udskifte de utætte , punkterede og løbende udfaldende vinduer .

Men her i foråret ved et rutinetjek viste det sig, at det var på høje tid at udskifte al træværket i hele karnappen, der var under hastig nedbrydning.
Den var ved at skvatte sammen og falde ned.

Skulle vise sig at blive en omsiggribende opgave!


For når vi nu var igang med at pille den ned bid for bid, kunne vi ligeså godt tage den helt ned, lave den manglende understøtning i den ene side, udskifte de eksisterende nedbrudte fyrretræsstokke med egetømmer, udskifte og genopmure tavlerne, så de igen ville komme til at stå skarpt.

Arbejdet startede i marts med, at vi slukkede for varmen indendøre, og satte nogle shelterplader for det kommende hul , 10m2 af den bagerste del af huset.

Derpå gik der 2 måneder med nænsomt at nedtage karnappen, sortere byggeaffaldet og få det kørt på genbrugspladsen, for rådnet træ kan ikke genanvendes.

1 måned gik med at få støbt den manglende understøtning i den ene side.
Derpå gik der 4 uger med at få hærdet den op, inden vi kunne lægge den nye bundrem på den til erstatning for den gamle, der var knækket over i 2 dele.

Blogfotoet er en detalje af et hjørne i den nye kraftige egetræsbundrem på karnappen, set indefra.


Næsten al vores plads bruges enten til opbevaring af nye restlager- eller recirkulerede byggematerialer , til værksteder eller er midlertidigt ubeboelig på grund af renoveringer.
Så vi bor stadig på kun 21m2 og sover i shelter lige bagved pladerne for det store hul i huset.

Vi har fået solgt en masse af vore personlige møbler og ejendele og ryddet så meget op, at vi nu igen-igen kan se de yngre generationer i øjnene og brøste os af at leve klimavenligt ved at forlænge tingenes levetid og praktisere det "nye" begreb, der skal redde kloden, den såkaldte Cirkulær Økonomi. Vi er nu nogle stykker i de ældre generationer, som altid har inkluderet recirkulering af tingene i vores livsstil, så vi gamle er 50 år forud for vores tid!

Status på renoveringen af huset:


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør samt 9 vinduer og selv gennemrenoveret 16 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen) 15/4- 19/10 2021: Færdig!
10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden gennemrenoveret med blandt andet udskiftning af træværk i både de faste og gående rammer .Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
5 stk utætte, punkterede og utætte helrudevinduer er blevet fjernet i en stor karnap, fordi de var under nedbrydning.
Det kræver en hel sommer at bygge karnappen op igen med nye vinduer, da arbejdet også har vist sig at omfatte udskiftning af al træværket i karnappen.
Derfor tager det hele sommeren 2022.

Stort kvistvindue: skulle have været skiftet I det tidlige forår 2021. Men den totale nedlukning af samfundet fra dec 2020 og frem til foråret 2021 gjorde det umuligt på grund af manglende materialeleverancer og lukkede byggemarked. Vi kunne heller ikke finde de manglende materialer på brugtmarkederne.

Planlagt udskiftning ?
Vi bygger det sommer 2022
Isætning efterår 2022

2020:.. 1stk kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt.

Maj 2022: 1 stk kældervindue er blevet udskiftet.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.