27/7 2021:

Vi er gået i gang med sidste del af vores planlagte facaderenovering. Det er en gennemrenovering, herunder udskiftning af træværk i både de gående sprossevinduer med kitfals, og en tilsvarende gennemrenovering af de fastmonterede rammer. 10 stks i en karnap, som vi skal nå i år oveni en masse andet. Vi kommer lidt fremad på den hver dag, som man kun kan gøre, når man gør sig meget umage.

Hele den ene side og den øverste langside af små vinduer er vi blevet færdige med.


Sommerferien blev også aflyst i år, men vi tager en fridag ind i mellem, ikke mindst fordi den ene af os har fået konstateret smertefuld hofteartrose i begge hofter og skal aflaste. Dertil kommer , at vi har valgt ikke at gå på kompromis med det håndværksmæssige, så vinduerne skal være totalt ækre, når vi er færdige med dem. Hoftediagnosen er årsag til en omprioritering af opgaverne og yderligere forsinkelse i renoveringsarbejdet.

Vi tror dog stadig på, at vi kan nå at blive færdige med den udvendige del af karnappen på facaden denne sommer/ efterår.Vores vinterblomstrende lillebitte gårdhave har holdt os oppe hele vinteren igennem. Den er energigivende, beskyttende, smuk og med masser af frisk luft. Det er den kvindelige halvdel, der har tegnet anlægget af den, og arbejdet udenfor fortsætter sommeren igennem.


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør , 8 vinduer og selv gennemrenoveret 10 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen)
Sommeren 2021: Vi gennemrenoverer selv de 10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden. Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.

Arbejdet er påbegyndt som planlagt i april 2021, og det skrider langsomt, men planmæssigt fremad.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.

Stort kvistvindue:
Planlagt udskiftning ?
Vi bygger det ?
Isætning ?


1 kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt. 1 mere mangler at blive udskiftet. Næste kældervinduesudskiftning planlagt til foråret 2022.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.