Den lille gårdhave i Nykøbing Falster, Guldborgsund

"Formiddagskaffebænken" . Anlagt i marts - april 2020)

I begyndelsen brugte vi meget gårdhaven til at flytte vores renoveringsværksteder ud i.

 

Under Covid19- pandemien i marts-september 2020 blev den helt lukkede lille gårdhave et helt uundværligt åndehul for os midt i en tid, hvor man slet ikke måtte nogen ting.  I hvert fald måtte man slet ikke måtte være fysisk tæt på andre mennesker udenfor ens egen nærmeste smittekæde, så vi levede i isolation i Guldborghus og i gårdhaven i nogle måneder. Vi begyndte selv at indrette den efter restriktionerne under undtagelsestilstanden og de nye samværsprincipper. Der var hverken planter eller møbler i den, da vi overtog huset, så det var en bar grund, kun med en enorm fuldvoksen efeu, en kaprifolium og en voksen rose, der også har en vinterblomstring.

 

Det gik hurtigt op for os, at der trods de manglende planter er et rigt dyreliv af sjældne småfugle i området  som er typiske for Guldborgsund området.

 

Derfor begyndte vi i slutningen af maj måned 2020 at registrere dem for Dansk Ornitologisk Forening i forbindelse med projektet "Byfugle." Vi har besluttet i forbindelse med vores haveindretning  at forsøge på at yde en aktiv indsats for også at være med til at bevare og styrke de sjældne småfugles habitater i denne bydel, selvom vores byhave er lillebitte.

 

Vi er stadig ikke færdig med at anlægge den , så lige nu er der ingen mening i at offentliggøre en adresse, bortset fra, at vi bor i Guldborgsund .

Fra uanvendeligt spidst affaldshjørne til Du-og-Jeg oase

Under pandemiens 2.  bølge fra august 2020 -? blev vi nødt til at trække os ind bag portene igen for ikke at udsætte os for smitte ved at gå og renovere facaden ud mod vejen på det smalle fortov. Vi nåede mellem 1.- og 2.. bølge af pandemien at renovere 2 små kældervinduer, anlægge små forhavebede og at isætte den nye hoveddør til fronten, som vi havde fremstillet under den første del af pandemien.

 

Med udsigt til endnu en vinter med en grim udsigt inde fra huset og måske endnu en lang periode,  hvor vi var tvunget til at lukke os inde på grunden og i huset , måske i hele den kommende vinter,  gik vi derfor i gang med at skabe vores egne små frirum og smukke udsigter til og fra gårdhaven. 

 • Juni 2020

 • 12. august 2020

  Hegnet på højre side skiftet og sokkel renoveret.
  Stensætning lavet ud af store granitsten, vi har fundet på grunden.
  Jernhegnet på venstre side er tæret igennem indtil ca 3-4 meter fra hjørnet, hvorfor vi bliver enige med bagboen om at udskifte det til et mage til det, vi har lavet på højre side.

 • 2. September 2020

  Hegn skiftet, espalierer sat op til en hjemmelavet spids pergola. Vi venter på at få flere trædesten, oktoberkirsebærtræer, klatreplanter og trædebregner leveret. På dette foto har vi plantet 1 oktoberkirsebærtræ og 100 trædebregner.

Liste over sete fuglearter på matriklen:

set i sommerhalvåret:

Landsvale

Gråspurv.

Grønsisken

Mursejler

Krage

Råge

Bysvale

Solsort

Musvit

Blåmejse

Dompap

Ringdue

Skovspurv

Fiskehejre

Grønirisk

Topmejse

Havesanger

 

 

Set i vinterhalvåret:

- Grønirisk.

- Blåmejse

- Gråspurv

- Dompap

Andre dyr observeret i byhaven:

Flagermus

Humlebi

Rødhalset jordbi

Honningbi

Citronsommerfugl

Nældens Takvinge

Grøn guldbasse

Fra affaldsplads til orangeri / atelier

 • 19/7 2020

  Affaldet er vores tidligere hoveddør, før den blev kørt væk.

 • 17/8 2020:

  Vi er lakerer de sidste hængsler på de store vinduer til orangeriet, der stammer fra et restlager hos en vinduesproducent.

 • 4/9 2020:

  Tilskæring af de første lægter til orangeriet.