Udvendig renovering af Guldborghus

Afsnittene om renoveringen af siderne af huset er blevet flyttet over på deres egen underside, kaldet "Siderne af huset", da denne underside var  blevet for lang ifølge hjemmesideudbyderen.

Facaderenovering

-efter vores egen facaderenoveringsplan, som vi forhandlede og fik godkendt af kommunen og Facaderådet i Jan- april 2020.

 

Facaderenovering kvist

Kviste på fronten er ingen undtagelse, når man skal følge lokalplanen og renovere. Vi renoverer i forhold til en på forhånd fastlagt  facaderenoveringsplan, der er godkendt af Guldborgsund Kommune og facaderådet, som beskriver hvilket type vindue, der skal i, og hvordan det skal se ud. Aftalen lyder på et sprossevindue, enkeltlags med kitfals og forsats,  med eller uden termoruder, også arbejder vi efter den kvindelige halvdels bygningstegninger hvad angår farvevalg, for det er dem, der er godkendt.

 • Kvistvindue ud mid gaden ved overtagelsen i november 2019

  "Sprosser med 1-lags og kitfals udvendigt " siger lokalplanen. Fotoet taler for sig selv.....

 • Nov 2020: Nyt restlagervindue, der skal klippes til, ombygges og renoveres inden brug.

  Det har aldrig siddet i et hus, aldrig siddet udendørs og træværket er i fin stand. Opfylder kravene: Enkeltlags med kitfals og termo indvendigt i koblet ramme. Vi klipper det til, så vi kan bygge 2 nye kvistvinduer ud af det, startende med det lille til fronten af huset.

Facaderenivering, hoveddør

 • Hoveddør ved overtagelsen nov 2019

  Utæt 70' er dør.

 • Juni 2020:

  Dør af douglasgran, fremstilles af den kvindelige halvdel af os, og males med linolie. Dørkarm og dørtrin i egetræ fremstilles, m alet med blank skibslak , tilpasning, mv lavet af den mandlige halvdel af os.

 • Ny hoveddør sat i d 9/7 2020

  Fremstillet af os selv under pandemien i foråret 2020 i den forreste sal ud mod gaden.
  Vi har sat den i døråbningen i fællesskab. Greb, mv er fra den tidligere Centralpostbygning I København og renoveret af den kvindelige halvdel af os inden monteringen.

 • Flere fotos fra dørværkstedet. Juni 2020

 • Tilpasning til karm

 • Påsætning af gummiliste

 • Optørring efter formaling på begge sider af døren

 • Dørhåndtag sat på

 • 9/7 2020: Montering af dørkarm og dørtrin. Der kommer en styrtbyge 10 m fra dørtrinnet, lige da vi havde fjernet den gamle dør.

Facaderenovering, de originale 104 år gamle kældervinduer:

Problemstillingen før renoveringen var, at de lå under fortorvsniveau, og i niveau med jordoverfladen, og at de ikke må skiftes til moderne stormflodssikrede vinduer. Vi har endnu ikke oplevet at få vand ind, men risikoen var der, og vi ville hellere forebygge oversvømmelse ved skybrud  end stå med et ødelagt bevaringsværdigt hus.  Der SKAL være 1-lags med kitfals ud mod vejen.

Skellet  mellem det offentlige kommunale fortorv og vores matrikel går mellem vore fremskudte porte, karnaps og yderste trappesten, da hele vores hus ligger inde på matriklen. Matrikeladskillelser må markeres med levende hegn eller plankeværk i op til 180 cm højde. 

Vi har derfor valgt en løsning, der efter et stort og hårdt stykke arbejde opfylder alle kravene:

 • Maj 2020

 • Primo juni 2020

  Beskidt og ulækkert arbejde, som forhåbentligt bliver flot engang....
  Afrensning af vindue for skidt, gammelt kit og afskallet maling.

 • Juni 2020: Originalt vindue gennemrenoveret:

  Ramme repareret og justeret, så vinduet kan åbnes og lukkes. Derpå kittet i rudekanterne, malet på alle 6 flader. De originale hængsler og hjørnebånd er slebet af, lakeret og sat på igen.

 • Ny kitning af originalt facadekældervindue

 • Afrenset 1-lagsvindue

 • Håndfremstilling af minihegn til facaden

 • Drængraveri og opsætning af minihegn

 • 21 juni 2020

 • Færdigt arbejde udvendigt.

 • Renoveret kælderfacadevindue set indefra

 • Tidligere postkasse. Før nov 2019

 • Ny postkasse Nov 2019.

  Lille investering,- stor forskel på helhedsindtrykket. Købt hos www.klassiskelamper.dk

 • Hullet sålbænk under vinduerne i karnappen mod vejen.

  Nov 2019.

 • Sålbænk i karnap under opstøbningsarbejdet

  Nov 2019.

 • Færdigopstøbt og renoveret sålbænk i karnap.

  Dec 2019

Nedrivning af veranda / ulovlig overdækning december 2019

Baghaveområde.

Baghaveområdet: Bagsiden af huset.

 • Ulovligt opført veranda/ overdækning.

  Ikke nok med, at det er en øjenbæ på en købstads gårdsplads. Den er heller ikke BBR godkendt. Der findes ingen byggetilladelse til den og heller ingen arkitekttegninger til den. Vi vil ikke sidde højt hævet over vore naboer og glo ned i deres haver. Vi har slet ikke brug for at være "på" og blive kigget på hele tiden. Den er håndværksmæssigt ualmindeligt dårligt og grimt bygget, noget halvråddent klams, der strider mod enhver form for æstetik, passer ikke til husets arkitektur. Efter vores mening strider den også mod lokalplanen.
  Foto fra september 2019.

 • Nedrivning af ulovligt bygget veranda.

  16/12 2019:
  Så vi "kom lige til at vælte den." Affaldet lå her sorteret ud, indtil det et par dage efter blev kørt på Genbrugspladsen, inden vi går videre med næste affaldsskabende projekt. Vi har fået meget bedre plads i vores lille byhave!

Udskiftning vindue på bagsiden af bygningen.

Midt under coronakrisen i marts 2020 faldt der et 70' er helrude vindue ud på bagsiden af bygningen. Kold omgang, når man ikke kan få en tømrer ud, 5 graders varme overalt indenfor, og når man ikke kan få et svar fra den hjemsendte nedlukkede kommune om, hvilket vindue, man så må sætte i, og alle producenter og butikker var lukket. Vi fandt et pænt nyt restlager sprossevindue fra 2018  og satte i i denne forfærdelige situation: 

 • 16. 3 2020: Thermivindue faldet ud. Stod åbent på ubestemt tid under coronakrisen, indtil det kunne skiftes.

 • Primo maj j 2020: I gang med oppudsning af 30-40 år gammel mur, der ifølge lokalplanen SKAL være oppudset, opstøbning af ny og korrekt sålbænk mage til de originale sålbænke i huset. Nyt sprossevindue sat i. Arbejdet udføres af den mandlige halvdel af os,

 • Opdateres: 17.maj 2020: I gang med diverse afslutninger..