Udvendig renovering af Guldborghus

Facaderenovering

-efter vores egen facaderenoveringsplan, som vi forhandlede og fik godkendt af kommunen og Facaderådet i Jan- april 2020.

 

Karnaprenovering facaden 2021

I foråret 2021 påbegyndte vi en stor bevarende renovering af de 10  vinduer i karnappen, med udskiftning  af blødt træværk I både de faste og de gående rammer, osv.

Den sidste del af vores planlagte faderenovering.

 • April 2021

 • "Sprosser med 1-lags og kitfals udvendigt " siger lokalplanen. Fotoet taler for sig selv.....

 • 13/12"2020 Det færdige arbejde.

  Arbejdet med at ombygge og renovere et restlagervindue til formålet, kan du se billeder af på undersiden "Kvistene" Klik på den understregede overskrift, og du kommer over på undersiden.

 • .

Facaderenivering, hoveddør

 • Hoveddør ved overtagelsen nov 2019

  Utæt 70' er dør.

 • Juni 2020:

  Dør af douglasgran, fremstilles af den kvindelige halvdel af os, og males med linolie. Dørkarm og dørtrin i egetræ fremstilles, m alet med blank skibslak , tilpasning, mv lavet af den mandlige halvdel af os.

 • Ny hoveddør sat i d 9/7 2020

  Fremstillet af os selv under pandemien i foråret 2020 i den forreste sal ud mod gaden.
  Vi har sat den i døråbningen i fællesskab. Greb, mv er fra den tidligere Centralpostbygning I København og renoveret af den kvindelige halvdel af os inden monteringen.

 • Flere fotos fra dørværkstedet. Juni 2020

 • Tilpasning til karm

 • Påsætning af gummiliste

 • Optørring efter formaling på begge sider af døren

 • Dørhåndtag sat på

 • 9/7 2020: Montering af dørkarm og dørtrin. Der kommer en styrtbyge 10 m fra dørtrinnet, lige da vi havde fjernet den gamle dør.

Facaderenovering, de originale 104 år gamle kældervinduer:

Problemstillingen før renoveringen var, at de lå under fortorvsniveau, og i niveau med jordoverfladen, og at de ikke må skiftes til moderne stormflodssikrede vinduer. Vi har endnu ikke oplevet at få vand ind, men risikoen var der, og vi ville hellere forebygge oversvømmelse ved skybrud  end stå med et ødelagt bevaringsværdigt hus.  Der SKAL være 1-lags med kitfals ud mod vejen.

Skellet  mellem det offentlige kommunale fortorv og vores matrikel går mellem vore fremskudte porte, karnaps og yderste trappesten, da hele vores hus ligger inde på matriklen. Matrikeladskillelser må markeres med levende hegn eller plankeværk i op til 180 cm højde. 

Vi har derfor valgt en løsning, der efter et stort og hårdt stykke arbejde opfylder alle kravene:

 • Maj 2020

 • Primo juni 2020

  Beskidt og ulækkert arbejde, som forhåbentligt bliver flot engang....
  Afrensning af vindue for skidt, gammelt kit og afskallet maling.

 • Juni 2020: Originalt vindue gennemrenoveret:

  Ramme repareret og justeret, så vinduet kan åbnes og lukkes. Derpå kittet i rudekanterne, malet på alle 6 flader. De originale hængsler og hjørnebånd er slebet af, lakeret og sat på igen.

 • Ny kitning af originalt facadekældervindue

 • Afrenset 1-lagsvindue

 • Håndfremstilling af minihegn til facaden

 • Drængraveri og opsætning af minihegn

 • 21 juni 2020

 • Færdigt arbejde udvendigt.

 • Renoveret kælderfacadevindue set indefra

 • Tidligere postkasse. Før nov 2019

 • Ny postkasse Nov 2019.

  Lille investering,- stor forskel på helhedsindtrykket. Købt hos www.klassiskelamper.dk

 • Hullet sålbænk under vinduerne i karnappen mod vejen.

  Nov 2019.

 • Sålbænk i karnap under opstøbningsarbejdet

  Nov 2019.

 • Færdigopstøbt og renoveret sålbænk i karnap.

  Dec 2019

 • Huset før facaderenoveringen startede

  Foto fra ejendomsmæglerens hjemmeside

 • Huset efter vores facaderenovering..

  Foto taget d 20.okt 2021

 • Færdigt arbejde

 • Færdigt srbejde

 • Færdigt arbejde