H. C. Glahns lille hus

Henrik Christopher Glahn

I 1915 blev matriklen købt af en stor og rig købmand. Den var ejet af en enkefrue. Han skulle bruge en præstigefyldt bygning, og han valgte derfor den statsanerkendte arkitekt, H. C. Glahn, een af tidens store og dygtige arkitekter til at opføre villaen på 3 etager i de bedste materialer , og i tidens trend, i stilen Skønvirke. I 1915 søgte arkitekt H. C. Glahn om at få lov til at opføre, hvad han i ansøgningen kaldte for "et lille hus", hvor han antager, at det nok er bedst at beskæftige sig med det straks fra begyndelsen af, når noget skal ud indefra. Dagen efter fik han tilladelsen til at anlægge kloaken på grunden og bygge villaen.

Henrik Christopher Glahn blev født 12.april 1850 og døde d. 14.oktober 1931 i Nykøbing Falster.

Når han i en byggesag som denne anfører, at han vil opføre "et lille Hus" skal det nok ses i lyset af, at Henrik Christopher Glahn ellers udelukkende har tegnet og opført bygninger for staten, godser, storgårde og kirker, mv. Han tegnede og byggede boliger til høj som lav i industrialiseringens tid. Henrik Christopher Glahn var uddannet som arkitekt på kunstakademiet, udstillede på Charlottenborg Forårsudstilling 1879, og på Rådhusudstillingen i festsalen på Københavns Rådhus 1901. Han var altså en dygtig bygmester og byggede mange større offentlige bygninger, og det er tydeligvis herfra, han har fundet sin inspiration til villaen Guldborghus, som han byggede for storkøbmanden i 1915-1916.

 

Han var medlem af byrådet i Nykøbing Falster 1900- 1907, og formand for Teknisk Skole samme sted. Fra 1929 var han også æresmedlem af Industri- og Håndværkerforeningen. Han blev ridder af den russiske Skt Stanislaus Orden. Muligvis, fordi han også tegnede og  byggede katolske kirker.

 

En fantastisk karriere, der startede som tømrerlærling i faderens firma, hvor han blev svend som 20-årig i 1870, førte ham via kunstakademiet, hvor han tog sin arkitektuddannelse og i 1877 juleaften fik sit afgangsbevis som arkitekt, derpå blandt andre udstillinger på Charlottenborg også til at blive medlem af Akademisk Akitektforenings bestyrelse.

 

Tømrer, arkitekt, politiker, æresmedlem af Industri- og håndværkerforeningen og ridder af Skt. Stanislaus Orden, Henrik Christopher Glahn nåede at samarbejde med blandt andre een af tidens andre store arkitekt- og designerfamilier, nemlig familien Bindesbøll, hvilket også kan ses i stregen i hans bygninger. Hans mange internationale rejser gav ham inspiration til æstetiske nyskabelser i arkitekturen. Blandt andet har hans dygtige murere fået lov til at boltre sig med at lave murstensbuer på alle hans større byggerier, men dog ikke på vores "lille hus", Guldborghus, der jo slet ikke er så lille endda.

 

 

 

Glahn havde tegnestue i Slotsporten i Nykøbing F, og her har han blandt andet tegnet Stubbekøbing Station, Nysted Station, Præstegården til den Katolske Kirke i Maribo, Saxfjedgårds Hovedbygning fra 1910, kirkespirene på Rasted Kirke og Klipping Kirke, Pandebjerggård Gods´Hovedbygning, Godset Rosenlund, Nationalbanken i Dronningensgade 26 i Nykøbing, Frimurerlogens bygning ved Nykøbing F´s Station, ligesom han har lavet tegningerne til og været bygherre på renoveringen af Herlufsholm ved Næstved og Czarens Hus i Nykøbing F.

 

Kilder:

Wikipedia, Københavns Kommune og lokale kommunale byggeakter i Guldborgsund Kommune samt Saxkjøbing lokalhistoriske arkiv.