27/11 2021:
Vi er blevet færdige med renoveringen af husets facade.

Det sidste store af årets projekter, vi gerne vil have afsluttet, er fremstilling og opsætning af høje vægpaneler i spisestuen, som vi gerne vil have klar som festsal til en snarlig og længe planlagt egen privat fest.

I 6 uger har vi gået og ventet på levering af specielle stikkontakter til at få bygget ind disse paneler. Sælgeren blev ved med at undskylde sig med, at han havde Covid19, ikke var vaccineret, og derfor havde et langt og slemt sygeforløb, hvorfor vi måtte vente, til han blev klar til at pakke og sende varen. Efter raskmelding var sælger for træt til at pakke og sende varen. Den næste undskyldning for ikke at levere stikkontakterne, gik på, at han skulle passe syge børn, osv osv.
Derpå fandt vi ud af, at han slet ikke havde varen på lager, de lå i en skibscontainer i suezkanalen.

Når en sælger på sin salgsflade ikke informerer os om, at vedkommende er langtidssygemeldt, eller først skal til at bestille varen hjem fra udlandet, er vores liv bare for kort til at vente på ham.

Det er ikke rimeligt, at vi skal fosinkes i vores planer og have indskrænket vores personlige frihed til at udføre arbejdet, når det passer os, fordi vi skal vente i ekstra tid på en vare, fordi sælger har valgt selv at danne antistoffer mod en sygdom, man ved hjælp af en gratis vaccine kan få forkortet sin sygeperiode med. Det skal heller ikke forsinke os, at sælger ikke har den vare, som han hævder at have på lager.
Så blev efter 6 unødvendige ugers forsinkelse til en afbestilling af ordren. VI har i stedet bestilt nogle andre stikkontakter hjem til panelerne, denne gang fra et firma i Sverige.


Status på renoveringen af huset:


Siden vi startede på renoveringen af huset i november 2019, har vi nået en del. Når vi tæller sammen, har vi i alt selv udskiftet 1hoveddør samt 8 vinduer og selv gennemrenoveret 16 vinduer.


ØSTMUREN: (Facaden mod vejen) 15/4- 19/10 2021: Færdig!
10 stk 1-lagsvinduer med kitfals og forsatsruder i karnappen i receptionen i stueetagen ud mod gaden gennemrenoveret med blandt andet udskiftning af træværk i både de faste og gående rammer .Vinduerne i karnappen er en del af vores godkendte facaderenoveringsplan.


I sommeren 2020 er 2 af de oprindelige kældervinduer, 1-lags med kitfals og forsats på indersiden blevet renoveret.

12. December 2020: Kvistvindue er blevet udskiftet.


SYDMUREN:
Færdig.VESTMUREN, der vender væk fra købstadsmiljøet:
10 vinduer mangler at blive skiftet. De er alle utætte og under nedbrydning. Vi har de 5 nye vinduer klar. Det kræver dog en større forberedelse, tilpasning til gårdhavemiljøet, fremskaffelse og istandsættelse af øvrige byggematerialer, mv, før vi kan begynde denne del af vinduesudskiftningen og renoveringen af bygningen, som vil kræve en hel sommer at foretage og færdiggøre. Derfor planlægger vi den til sommeren 2022.

Stort kvistvindue: skulle have været skiftet I det tidlige forår 2021. Men den totale nedlukning af samfundet fra dec 2020 og frem til foråret 2021 gjorde det umuligt på grund af manglende materialeleverancer og lukkede byggemarked. Vi kunne heller ikke finde de manglende materialer på brugtmarkederne.

Planlagt udskiftning ?
Vi bygger det ?
Isætning ?


1 kældervindue er udskiftet og færdigt både indvendigt og udvendigt. 1 mere mangler at blive udskiftet. Næste kældervinduesudskiftning planlagt til foråret 2022.


NORDMUREN: Færdig.

Vi har opdelt hele den samlede renovering af huset i delprojekter, der hver må tage max 2 måneder at fuldføre fra start på renovering af byggematerialer og til færdigt arbejde, inden vi systematisk går videre til det næste del- renoveringsprojekt.

Dette mål har vi sat os for ikke at have alt for mange uafsluttede renoveringsprojekter i gang i huset på en gang og for ikke at omdanne hele bygningen til en stor byggetomt.

Vi har købt Guldborghus!

Guldborghus er en dejlig gammel villa fra 1916, der som navnet angiver, naturligvis ligger i Guldborgsund Kommune.

Vi købte huset i efteråret 2019, men kunne ikke finde hjemmesider, der fortalte om det store arbejde med renovering af specifikke bevaringsværdige bygninger, så det kommer denne side til at handle om til inspiration for andre. 

 Villaen Guldborghus har en bevaringsværdi 3. Renoveringsarbejdet, ude som inde, kan man følge her på hjemmesiden.